Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τη δράση των ΚΔΑΠ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Καλαμάτας ‘’ΦΑΡΙΣ’’, προσκαλεί οικονομικούς φορείς να δώσουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τη δράση των ΚΔΑΠ. Ο τρόπος Υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται, στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου, Καλαμάτα 24134 και τηλ. 2721360611. Χρόνος υποβολής των προσφορών από 22/02/2019 έως 26/02/2019 από τις 8 π.μ.  έως τις 2 μ.μ. με καταληκτική ημερομηνία 26/02/2019 και  ώρα 2:00 μ.μ.. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 27/02/2019 στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ. Κριτήριο Ανάθεσης η η χαμηλότερη συνολικά τιμή.

Τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ
Την υπ' αριθμ. 1/2019 μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Search