Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια Χλωρίου για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (2019-2020)¨. Η αποστολή των σχετικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια, θα γίνεται μέχρι την 20/05/2019.

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Την πρόσκληση για την ανωτέρω προμήθεια μπορείτε να τη δείτε εδώ
Το χλώριο που θα χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών του κολυμβητηρίου μπορείτε να το δείτε εδώ
Την υπ' αριθμ. 1/2019 μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Search