Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών», προϋπολογισμού 79.990,29€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αρφαρών», προϋπολογισμού 79.990,29€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), για έργο κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικά . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό διαμέρισμα Αρφαρών .

            Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016, άρθρο 221 παρ. 10.

Search