Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 25ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

H Φάρις "Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας" διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 25ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου Καλαμάτα τ.κ. 24134. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών είναι 14/6/2019 και ώρα λήξης είναι 14:00. Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο πρωτόκολλο της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ έγκαιρα. Η διαδικασία αποσφράγισης προσφορών θα ξεκινήσει 18/6/2019 ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Τη περίληψη της διακήρυξης  (ΑΔΑ: ΨΞΗ6ΟΡΦΕ-6ΗΞ)  μπορείτε να την δείτε εδώ.
Ολόκληρη τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search