Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΣΤΗΝ Τ. ΚΟΙΝ. ΘΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », προϋπολογισμού 107.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «<<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΞΕΡΙΛΑ >>ΣΤΗΝ Τ. ΚΟΙΝ. ΘΟΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », προϋπολογισμού 107.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας οικοδομικά . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό διαμέρισμα Θουρίας .

           

Search