Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Μετά από ερωτήσεις που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από ασκούμενους δικηγόρους, διευκρινίζεται ότι: η υπ’αριθμ.πρωτ.25935/20.6.2019 πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΝΨ1ΩΕΕ-190 για ασκούμενους υποψήφιους δικηγόρους στο Δήμο Καλαμάτας αφορά μόνο ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας (ΦΕΚ 983/22.3.2019/τεύχος Β΄).

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση