Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 101-ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 102-ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μπορείτε να δείτε εδώ

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 103-ΔΕ Χειριστών σύνθετου εκσκαπτικού -φορτωτικού μηχανήματος και φορτωτή, μπορειτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 104-ΔΕ Χειριστών γερανοφόρου μηχανήματος, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 105-ΔΕ Χειριστών σαρώθρου μηχανήματος, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας 106-ΥΕ Εργατών καθαριότητας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Τους πίνακες αποκλεισθέντων ανα ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ: 101, 102, 103, 105.

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search