Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ –ΠΕΛΕΚΗΤΟ », προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ –ΠΕΛΕΚΗΤΟ », προϋπολογισμού 250.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ –ΠΕΛΕΚΗΤΟ», προϋπολογισμού 250.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ  . Το έργο θα εκτελεστεί μεταξύ των οικισμών Άνω Αρφαρά και Πελεκητό .

Search