Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», κληροδοτήματος «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου»

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 236/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά το άνοιγμα των προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», κληροδοτήματος «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου».

Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφασή της η Ο.Ε. ανέδειξε ως ανάδοχο τον κ. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, με ποσοστό 12%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις τους επί της ανωτέρω Απόφασης ενώπιον της Ο.Ε. του Δήμου Καλαμάτας έως τις 16/8/2019.
Την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.

 

Search