Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ», προϋπολογισμού 470.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ  ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ», προϋπολογισμού 470 .000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας οικοδομικά & ΗΜ & πράσινο. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό διαμέρισμα Ασπροχώματος.

Search