Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ» ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Α/Α 83528

Σύμφωνα με  έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπήρξε τεχνική αδυναμία του ΕΣΗΔΗΣ από το Σάββατο 27/07/2019 και ώρα 09:00 έως τη Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 13:00.

«Λόγω της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας των συστημάτων δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων καθώς και η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των προβλεπόμενων από το νομικό πλαίσιο Πράξεων.»

Για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ» με συστημικό αριθμό α/α 83528 είχε καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 29/07/2019 ώρα 13:00:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης η Παρασκευή 2/8/2019 ώρα 10:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την αρ. 246/2019 ΑΟΕ  η μετάθεση των ημερομηνιών γίνεται  ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 6/8/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης Δευτέρα 12/8/2019 και ώρα 10:00

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search