Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ », προϋπολογισμού 1.419.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ », προϋπολογισμού 1.419.000,00€  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ  & ΗΜ . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search