Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Καλαμάτας.Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο) για τα κατωτέρω είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι την 05/11/2019, έως τις 12 το μεσημέρι στο γραφείο 322, Β κτίριο Δημαρχείο Καλαμάτας (ΚΔΑΠ), κα Λάζαρη.

την πρόσκληση θα την δείτε εδώ

Search