Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ», προϋπολογισμού 850.000,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ», προϋπολογισμού 850.000,00 €  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  & ΗΜ . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search