Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ ) ΑΠΟ ΟΔΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΙΤΑ », προϋπολογισμού 650.000,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (Α΄) ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΦΑΡΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΙΤΑ », προϋπολογισμού 650.000,00 €  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ   & ΗΜ . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search