Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Εργασίες Καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2020

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Εργασίες Καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το έτος 2020. Η αποστολή της σχετικής προσφοράς για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Υπηρεσιακό Αίτημα του Οργανισμού (αριθμ. πρωτ. 1492/18-11-2019, REQ: 005870078) και την αριθμ. 03/2019 σχετική μελέτη θα πραγματοποιείται μέχρι την 29/11/2019.

Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Την υπ΄ αρθιμ. 3/2019 μελέτη του Αθλητικού Οργανισμού μπορείτε να τη δείτε εδώ

Search