Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πλειοδοτική διαδικασία για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου «Τρενάκι σε ράγες»

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου «Τρενάκι σε ράγες», κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 2019.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 02 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας (2ος όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2.13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο για την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (990,00€) .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι ενενήντα εννέα ευρώ (99,00€).

την περίληψη θα την δείτε εδώ

την διακήρυξη εδώ

την ορθή επανάληψη της διακήρυξης θα την δείτε εδώ

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search