Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2019 του Δήμου Καλαμάτας.

Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, μπορείτε να δείτε εδώ

Search