Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανάθεση μετά απο διαπραγμάτευση για είδη εκτυπώσεων

                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας  καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο προσφορά για προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, στον οποίο θα περιέχεται :

  • Φάκελος με συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα, με υπογραφή και σφραγίδα τους
  • Φάκελος με την οικονομική προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα τους όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

        απευθείας προς το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης έως την 21/02/2020 και ώρα 15:00 π.μ.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την πρόσκληση εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search