Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 80.999,84 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 80.999,84 €  (με αναθεώρηση & ΦΠΑ) , για έργο κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ . Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Καλαμάτας .

Search