Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη με ειδικότητα Τεχνολογικής και Ψηφιακής αναβάθμισης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ

Search