Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (2021)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (2021)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια υδραυλικού υλικού, με Κ.Α. 30.7336.49,  εγκεκρ. πίστωση 10.000,00€ (7.000,00€ ΣΑΤΑ2021 & 3.000,00€ ΥΠ.ΕΣ.- ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) και προϋπολογισμού μελέτης 9.999,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 15:00, για την προμήθεια όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί κι ισχύουν.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά, να μας αποστείλετε τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

  • Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής από τα οποίο προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.4412/2016
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Σημειώνεται ότι: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016

  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας δηλ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, Γενικό πιστοποιητικό (δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις). άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1) και (2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3) γίνονται αποδεκτά εφόσον εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (4) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, (άρθρο 80 παρ.12  του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Περιγραφή – Ενδεικτικός προϋπολογισμός (CPV 44115210-4)

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

1

 1433

ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΙΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140 6 ΑΤΜ.

ΜΕΤ

3,50

30

105,00

2

 1432

ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΙΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125 6 ΑΤΜ.

ΜΕΤ

2,80

30

84,00

3

6885

ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΙΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 6 ΑΤΜ.

ΜΕΤ

2,50

30

75,00

4

 6886

ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΙΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75 6 ΑΤΜ.

ΜΕΤ

1,80

30

54,00

5

 6887

ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΙΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50 6 ΑΤΜ.

ΜΕΤ

1,20

30

36,00

6

 6888

ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΙΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ 40 6 ΑΤΜ.

ΜΕΤ

0,80

30

24,00

7

 6894

ΚΑΜΠΥΛΗ 87ο Φ140 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

4,80

10

48,00

8

 6895

ΚΑΜΠΥΛΗ 87ο Φ125 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

1,90

10

19,00

9

 6896

ΚΑΜΠΥΛΗ 87ο Φ100 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

1,30

10

13,00

10

 6897

ΚΑΜΠΥΛΗ 87ο Φ75 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

1,00

10

10,00

11

 6898

ΚΑΜΠΥΛΗ 87ο Φ50 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

0,85

10

8,50

12

 6899

ΚΑΜΠΥΛΗ 87ο Φ40 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

0,70

10

7,00

13

 6900

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο Φ140 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

5,00

10

50,00

14

 6901

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο Φ125 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

2,00

10

20,00

15

 6902

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο Φ100 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

1,45

10

14,50

16

 6903

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο Φ75 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

1,00

10

10,00

17

 6904

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο Φ50 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

0,80

10

8,00

18

 6905

ΚΑΜΠΥΛΗ 45ο Φ40 ΕΛΟΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΜ

0,60

10

6,00

19

 2624

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 ΟΠΗΣ

ΤΕΜ

16,00

15

240,00

20

 2242

ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIM 1/2''

ΤΕΜ

5,00

50

250,00

21

6906

ΦΛΩΤΕΡ ΝΙΑΓΑΡΑ 1/2''

ΤΕΜ

3,00

50

150,00

22

 6907

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ32 Χ 1''

ΤΕΜ

7,00

30

210,00

23

 6916

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ32 Χ 1''

ΤΕΜ

7,00

30

210,00

24

 6908

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ28 Χ 1''

ΤΕΜ

6,00

30

180,00

25

 6915

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ28 Χ 1''

ΤΕΜ

6,50

30

195,00

26

 6909

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ22 Χ 3/4''

ΤΕΜ

2,50

30

75,00

27

 6914

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ22 Χ 3/4''

ΤΕΜ

2,50

30

75,00

28

 6910

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ18 Χ 1/2''

ΤΕΜ

1,50

30

45,00

29

 6913

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ18 Χ 1/2''

ΤΕΜ

2,00

30

60,00

30

 6911

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ16 Χ 1/2''

ΤΕΜ

1,50

30

45,00

31

 6912

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ16 Χ 1/2''

ΤΕΜ

1,50

30

45,00

32

 6920

ΤΑΦ Φ18 Χ 1/2'' Χ Φ18 ΘΗΛ.

ΤΕΜ

2,80

30

84,00

33

 6921

ΤΑΦ Φ16 Χ 1/2'' Χ Φ16 ΘΗΛ.

ΤΕΜ

1,85

30

55,50

34

 6922

ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ Φ 18

ΤΕΜ

6,00

30

180,00

35

 6923

ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ Φ 16

ΤΕΜ

4,50

30

135,00

36

 1443

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ CIM 1\2''

ΤΕΜ

4,50

50

225,00

37

 6917

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Β.Τ. DIN ΧΡΩΜΕ L20

ΤΕΜ

2,50

50

125,00

38

 6924

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 2 + 1/2''

ΤΕΜ

40,00

10

400,00

39

 6925

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 2''

ΤΕΜ

25,00

5

125,00

40

 6926

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 1+1/2''

ΤΕΜ

20,00

5

100,00

41

 6927

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 1+1/4''

ΤΕΜ

13,00

5

65,00

42

 6928

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 1''

ΤΕΜ

8,00

30

240,00

43

 6929

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 3/4''

ΤΕΜ

5,50

20

110,00

44

 6930

ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ FW CIM 1/2''

ΤΕΜ

4,00

20

80,00

45

 6931

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔ. INOX AISI 80 cm

ΤΕΜ

3,50

10

35,00

46

 6932

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔ. INOX AISI 70 cm

ΤΕΜ

3,20

25

80,00

47

 6933

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔ. INOX AISI 60 cm

ΤΕΜ

3,00

30

90,00

48

 6934

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔ. INOX AISI 50 cm

ΤΕΜ

2,80

30

84,00

49

 6918

ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 1''

ΤΕΜ

10,00

5

50,00

50

6935

ΤΑΠΑ 1/2'' ΑΡΣ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΤΕΜ

0,75

100

75,00

51

 6936

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Φ20 Χ 3/4''

ΤΕΜ

3,00

25

75,00

52

 6937

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Φ20 Χ 3/4''

ΤΕΜ

3,00

25

75,00

53

 6938

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ

ΤΕΜ

8,00

80

640,00

54

 2605

ΣΙΦΩΝΙ 1+1/4'' ΜΕ ΟΥΡΑ ΧΡΩΜΕ

ΤΕΜ

4,00

62

248,00

55

 2604

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. ΑΡΣ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΜ

4,50

40

180,00

56

 6939

VALSIR ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΤΕΜ

25,00

10

250,00

57

 6940

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΡΩΜΕ

ΤΕΜ

18,00

3

54,00

58

 6941

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΕΜ

19,00

3

57,00

59

 6942

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΕΜ

25,00

3

75,00

60

 6943

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΕΜ

25,00

3

75,00

61

 6944

ΚΑΝΟΥΛΑ CIM ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1/2''

ΤΕΜ

15,00

10

150,00

62

 6945

ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. Φ32 Χ 1''

ΤΕΜ

14,00

10

140,00

63

 6946

ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. Φ25 Χ 3/4''

ΤΕΜ

9,00

10

90,00

64

 6947

ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. Φ20 Χ 1/2''

ΤΕΜ

5,00

10

50,00

65

6973 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ16 Χ 2mm ΜΑΥΡΟΣ

ΜΕΤ

0,70

100

70,00

66

 6974

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ18 Χ 2mm ΜΑΥΡΟΣ

ΜΕΤ

0,90

200

180,00

67

 2623

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ22 Χ 3mm ΜΑΥΡΟΣ

ΜΕΤ

1,30

200

260,00

68

 6975

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 Χ 3mm ΜΑΥΡΟΣ

ΜΕΤ

1,45

100

145,00

69

 6948

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΝΙΑΓΑΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΤΕΜ

60,00

9

540,00

         

ΣΥΝΟΛΟ:

8.064,50

         

Φ.Π.Α. 24%:

1.935,48

         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.:

9.999,98

Περισσότερες πληροφορίες στον κα. Ιωάννα Νικολοπούλου, Αθηνών 99, τηλ.2721360869.

ΜΕΛΕΤΗ

 

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech