Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης 2021

Ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί σε εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης,  συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 24.784,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Τετάρτη 26/5/2021 και ώρα 10:00.
Οι εργασίες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της μελέτης και ότι διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, την απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της μελέτης.
Επίσης να διαθέτουν, τουλάχιστον ένα (1) άτομο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Δασοπόνο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Πληροφορίες: Παχής Λεωνίδας, τηλ: 27213 60857.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ και το έντυπο προσφοράς εδώ.

 

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech