Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 18Α/2021 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 8.177,80€
3. Την εργασία με τίτλο : «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων(2021)» με Κ.Α : 35.7425.11,με πίστωση 50.000,00€ και χρηματοδότηση Δ.Π.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων(2021)»με Κ.Α:35.7425.11 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.18α μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά :
1) Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα πρωτόκολλο του Δήμου Αθηνών-99 Δημαρχείο την 22/06/2021 και έως 09:30πμ.

1) Έντυπο προσφοράς: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως και θα τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Σε άλλο φάκελο ο ενδιαφερόμενος θα τοποθετήσει Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρ. 73, παρ. 1, του Ν. 4412/2016.
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
2)Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

 

1) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίου ζώων εν ισχύ, σύμφωνα με το Ν. 604/1977 και το Π.Δ. 463/1978 ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτήματος.
2)Έγγραφο για κατάλληλα αδειοδοτημένο όχημα που να πληρεί τις προϋποθέσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες.

3) Συνεργασία με εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, το οποίο θα στελεχώσει το συνεργείο περισυλλογής των ζώων για την υπηρεσία αυτή σύμφωνα με τον Ν.4235/2014 ,συνοδευόμενη από αποδεικτικά καταλληλότητας των ατόμων.

4) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρεται:
-ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμό και τη κτιριακή υποδομή κατά περίπτωση.
-ότι έλαβε γνώση της μελέτης 18Α/2021 και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της υπηρεσίας,

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ και το έντυπο προσφοράς εδώ.

 

 

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech