Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Πρόσληψη Λογιστή για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας για τα έτη σχολικά 2021-2022 & 2022-2023»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμοy Καλαμάτας προτίθεται να προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Λογιστικής υποστήριξης, για την εύρυθμη λειτουργία της, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση 20/2021 της σχολικής επιτροπής (ΑΔΑ 6ΚΤΨΟΚ3Ζ-ΝΤΜ), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

       Για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά εσώκλειστα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πρόσληψη Λογιστή στην Σ.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ.Κ.» :

  • Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα.
  • Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενημερότητα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση (αντί για Ποινικό Μητρώο) στην οποία δηλώνει ότι «Δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Νόμου 4412/2016».
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «Δεν έχει γίνει επιβολή εις βάρος μου κύρωσης οριζοντίου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 74 παρ. 4 του Νόμου 4412/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021».
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις υποχρεώσεις οι οποίες καταγράφονται στο εδάφιο : “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”».

     

       Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την πρόσληψη Λογιστή στην Σ.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ.Κ.» θα περιέχει την οικονομική του προσφορά.

       Τόσο ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πρόσληψη Λογιστή στην Σ.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ.Κ.» όσο και ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την πρόσληψη Λογιστή στην Σ.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ.Κ.» θα περιέχονται σε τρίτο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για την πρόσληψη Λογιστή στην Σ.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ.Κ.» ο οποίος θα πρωτοκολληθεί στην σχολική Επιτροπή.

       Ως εκ τούτου, η Σχολική Επιτροπή σας προσκαλεί για την κατάθεση της «Προσφοράς» σας σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα 02/08/2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99 ,Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα.

      Εάν η «Προσφορά» σας δεν περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα απορριφθεί χωρίς καν να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά.

        Το αναρτημένο στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο μπορείτε να το δείτε εδώ.

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech