Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αρ. πρωτ: 2241 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας έχοντας υπόψη:                                

Την αριθμ. 200/16-11-2021 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 715/1979, το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο που βρίσκεται στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, στην στη ΝΔ γωνία του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου, με εμβαδόν 8,35 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 300,00 ευρώ. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για κατάστημα πωλήσεως ψιλικών ειδών, περιοδικών, εφημερίδων, τσιγάρων, χαρτικών κλπ. Η δημοπρασία θα γίνει με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1.: Η δημοπρασία θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας (οδός Μιαούλη αριθμ. 30) την 08η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών).

Άρθρο 2.: Για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή του διαγωνισμού τα παρακάτω:

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, ότι το προορίζει για επαγγελματική χρήση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης δημοπρασίας.

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό ίσο με το προτεινόμενο ελάχιστο όριο μηνιαίου ανταλλάγματος.

γ) Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να το δηλώσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού και να προσκομίσει το νόμιμο πληρεξούσιο.

δ) Με την έγκριση της παραχώρησης χρήσης ακινήτου ο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το διπλάσιο του προσφερθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος, η οποία και παραμένει μέχρι τη λήξη της παραχώρησης σαν εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης.

Η εγγύηση αυτή εφόσον δεν υπάρχει λόγος καταπτώσεώς της, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου θα επιστραφεί άτοκα και ουδέποτε συμψηφίζεται προς το αντάλλαγμα.

Στους υπολοίπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό η εγγύηση επιστρέφεται εντός 5 ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Άρθρο 3.: Το ελάχιστο όριο του μηνιαίου ανταλλάγματος (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ. Εκτός από το αντάλλαγμα ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να πληρώνει α) τέλος ΕΚΟΕΜΝ 3%, ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου 3,6% επί του ανταλλάγματος. β) τα δημοτικά τέλη απορριμμάτων, γ) την δαπάνη του εν μισθίω καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ακινήτου ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης παραχώρησης στον πλειοδότη από το ΥΝΑΝΠ και όχι πριν την 01/04/2022.

Το Λιμενικό Ταμείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του παραχωρησιούχου, θεωρουμένης της παράδοσης του ακινήτου στον παραχωρησιούχο και της εγκατάστασεώς του σ΄ αυτό από από την ημερομηνία λήψης έγκρισης της απόφασης παραχώρησης στον πλειοδότη από το ΥΝΑΝΠ.

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε οφείλει να προσέλθει μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση της παραχώρησης χρήσης ακινήτου, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δτος 715/79.

Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στην Επιτροπή εγγράφως και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του.

Άρθρο 4.: Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο με κατάθεση στον λογαριασμό του Δ.Λ.Τ.Κ. εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα. Κάθε καθυστέρηση καταβολής του ανταλλάγματος θα καθιστά τον παραχωρησιούχο υπερήμερο για το καθυστερούμενο αντάλλαγμα, για το οποίο και θα οφείλει τόκους υπερημερίας μέχρι της καταβολής του και επιπλέον ο παραχωρησιούχος θα υπόκειται στις από το νόμο προβλεπόμενες συνέπειες, της μονομερούς δηλαδή καταγγελίας της παραχώρησης.

Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να ζητήσει τη μείωση του ανταλλάγματος από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και στο εξής.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση, προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση δια των προσηκουσών αγωγών, οι οποίες εκχωρούνται σ΄ αυτόν δια της αποφάσεως παραχώρησης, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Για την παρούσα παραχώρηση χρήσης ακινήτου ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του ΠΔ/τος 34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της παραχώρησης όταν καταστεί σ’ αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του ακινήτου, χωρίς στη περίπτωση αυτή να δικαιούται  ο παραχωρησιούχος οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας για την λύση αυτή της παραχώρησης χρήσης ακινήτου και πριν ακόμη παρέλθει η συμφωνημένη πενταετής διάρκεια αυτής.

Άρθρο 5.: Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές, δεν δύναται όμως να επιφέρει αλλοιώσεις, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, ούτε να ενεργήσει επ’ αυτού μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος.

Ο παραχωρησιούχος είναι υπεύθυνος από την ημέρα της εγκατάστασής του και μέχρι  πέρατος του χρόνου της παραχώρησης χρήσης ακινήτου για κάθε ζημιά που θα προξενηθεί στο κατάστημα και υποχρεούται στην αποκατάστασή της.

Υπομίσθωση δεν επιτρέπεται και συνεπάγεται την έξωση του παραχωρησιούχου και παντός τρίτου.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται όταν με οποιοδήποτε τρόπο λήξει η παραχώρηση χρήσης ακινήτου να παραδώσει αυτό.

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής από τον παραχωρησιούχο παρέχει το δικαίωμα στο Λιμενικό Ταμείο να καταγγείλει και να λύσει αζημίως την παραχώρηση χρήσης ακινήτου και επιπλέον να υπόκειται ο παραχωρησιούχος στις λοιπές γι΄  αυτόν επιζήμιες συνέπειες  που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 44 του Π.Δ. 715/79 οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

Η χρήση του ακινήτου θα είναι αποκλειστικά για κατάστημα πωλήσεως ψιλικών ειδών, περιοδικών, εφημερίδων, τσιγάρων, χαρτικών κλπ., αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας.

Άρθρο 6.:  Τον παραχωρησιούχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και για δύο κατά ανώτατο όριο επαναλήψεις του διαγωνισμού σε δύο εφημερίδες.

Άρθρο 7.:  Η παραχώρηση χρήσης και παράδοση του ακινήτου γίνεται όπως είναι και βρίσκεται αυτό σήμερα. Σ΄ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης ο παραχωρητής (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας) δεν θα υποχρεούται να ενεργήσει στο ακίνητο προσθήκη ή επισκευή, ούτε καμία δαπάνη έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή δαπάνη που θα κάνει ο παραχωρησιούχος με δικές του δαπάνες, θα παραμένουν στη λήξη της παραχώρησης χρήσης ακινήτου σε όφελος του ακινήτου και ο παραχωρησιούχος δεν θα δικαιούται ούτε σε αφαίρεση ούτε σε αποζημίωση γι’ αυτές από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας η οποία θα αποφανθεί με πράξη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μη δεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν κρίνει αυτό ασύμφορο και να ακυρώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό χωρίς να προκύψει από τις ενέργειές του αυτές δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας  Μιαούλη 30 - Καλαμάτα.                                  

Καλαμάτα   17- 11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech