Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προχωρεί το έργο της Αρτέμιδος

Προχωρεί το έργο ανάπλασης στην οδό Αρτέμιδος, η οποία θα αποτελεί από το φθινόπωρο τη βασική είσοδο και έξοδο από την Καλαμάτα. Εκτός από τις εργασίες στη νοτιοανατολική πλευρά του δρόμου που συνεχίζονται, σήμερα Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 άρχισε η κοπή της ασφάλτου στο κέντρο του καταστρώματος της οδού, με σκοπό τη διαμόρφωση νησίδας στο βόρειο άκρο του οδικού τμήματος. Τα έργα αυτά έχουν οδηγήσει στην ντε φάκτο απομάκρυνση των λεωφορείων από από την οδό Αρτέμιδος.

Search