Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το ΔΣ της ΚΕ «Φάρις» συνεδριάζει στις 22 Απριλίου 2016

Η 9η Συνεδρίαση/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Eπιχείρησης «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

1. Έγκριση αύξησης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2016 της Κ.Ε. «Φάρις»
2. Αποδοχή ανάθεσης στην Κ.Ε «Φάρις» από τον Δήμο Καλαμάτας, για την διοργάνωση των Πασχαλινών εκδηλώσεων
3. Ανάδειξη αναδόχου για το έργο Διαχείριση Έργου - Διοίκησης του Γραφείου Υποψηφιότητας για την διεκδίκηση του τίτλου: «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021»
4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών για το έργο: «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικού Προγράμματος και Υποστήριξη των εργασιών του Γραφείου Υποψηφιότητας KALAMATA:21 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»
5. Έγκριση Προϋπολογισμού 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
6. Ορισμός διδάκτρων για τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
7. Έγκριση Διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών για το έργο «Οργάνωση Παραγωγή του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας»
8. Έγκριση όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «Οργάνωση Παραγωγή του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας».

Search