Πολιτική Προστασία

Δελτίο Τύπου για πλημμυροπαθείς Σεπτεμβρίου 2016

Παραθέτουμε Δελτίο Τύπου που αφορά στους πλημμυρόπληκτους Σεπτεμβρίου 2016, εστάλη από τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας και ορίζει προθεσμία για τυχόν δάνεια επισκευών.

Search