Πολιτική Προστασία

Τηλεοπτικά Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει μεριμνήσει για μια σειρά από τηλεοπτικά μηνύματα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, μεταξύ των οποίων και για δασικές πυρκαγιές. Μπορείτε να τα δείτε στον σύνδεσμο.

Search