Πολιτική Προστασία

Ψηφιακές Αφίσες - Αποφυγή Πυρκαγιών

Για την ενημέρωση των πολιτών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει αποστείλει δύο αφίσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, με απλές οδηγίες, για την αποφυγή πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου). 

Search