Πολιτική Προστασία

Τηλεοπτικό Μήνυμα για Δασικές Πυρκαγιές

Εδώ μπορείτε να δείτε τηλεοπτικό μήνυμα για τις δασικές πυρκαγιές, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Search