Πολιτική Προστασία

Εκστρατεία ενημέρωσης για την αποφυγή πυρκαγιών - χειμερινή περίοδος

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα, στα πλαίσια εκστρατείας ενημέρωσης, επιμελήθηκαν ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προστασίας για την αποφυγή πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα και χριστουγεννιάτικα είδη.

Το υλικό μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Φυλλάδιο - Θέρμανση

                                                                         2. Αφίσα - Χριστουγεννιάτικα είδη

Search