Πολιτική Προστασία

Οδηγίες Αυτοπροστασίας από Φυσικές Καταστροφές

Παραθέτουμε εδώ το ψηφιακό ενημερωτικό έντυπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: "Ξέρεις πως να προστατευτείς; (οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές)

Search