Πολιτική Προστασία

Οδηγίες Προστασίας από Καύσωνα

Παραθέτουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στην πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. 

Σχετικό έντυπο μπορείτε να δείτε εδώ.

Search