Πολιτική Προστασία

Χειμερινό Τηλεοπτικό Μήνυμα Πολιτικής Προστασίας

Σας παρουσιάζουμε εδώ το χειμερινό τηλεοπτικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Search