Πολιτική Προστασία

Τηλεοπτικό Μήνυμα - Δασικές Πυρκαγιές

Μετάδοση τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές.

{source}
<!-- You can place html anywhere within the source tags -->
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rOD4u0A2uw8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<script language="javascript" type="text/javascript">
    // You can place JavaScript like this
    
</script>
<?php
    // You can place PHP like this
    
?>
{/source}

Search