Πολιτική Προστασία

Ψηφιακά Έντυπα - Οδηγίες Αυτοπροστασίας

Με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και ιδιαίτερα στα πλαίσια της αντιπυρικής και θερινής περιόδου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας διαβίβασε τα παρακάτω ψηφιακά αρχεία:

1. Οδηγίες Αυτοπροστασίας από τον καύσωνα.

     2. Οδηγίες Αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές.

                                                                              3. Έντυπο "Ξέρεις πώς να προστατευτείς;".

Search