Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών μαγειρείου στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας», ( Κ. Α. 15.7133, εγκεκριμένης πίστωσης 5.270 € με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας και προϋπολογισμού μελέτης 5.270,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 53 / 2018 μελέτη του Δήμου ),
Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν δικαίωμα από το νόμο να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας(Αθηνών 99,1ος όροφος, Καλαμάτα -Τ.Κ. 24134 ), έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου, ώρα 2.00 Μ.Μ., τα ακόλουθα :
α. Κλειστή οικονομική προσφορά ( συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της μελέτης ).
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Αλέξανδρο Λεβεντόπουλο, Δημαρχείο - Αθηνών 99, 2ος όροφος, γραφείο 215 - τηλ. 2721360886.

Τη μελέτη μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr