Στάσεις Αστικών Λεωφορείων

 

Οδηγίες κατεύθυνσης
    Show the options

Από : ή

Προς : ήΥπόμνημα:

               Γραμμή 1 Αφετηρία-Φιλοξένια
               Γραμμή 1 Φιλοξένια-Αφετηρία
              
Γραμμή 2 ΤΕΙ-Αγία Τριάδα-Άσυλο
               Γραμμή 2 Άσυλο-Αγία Τριάδα-ΤΕΙ
               Γραμμή 3 ΟΣΕ-Λέικα
               Γραμμή 3 Λέικα-ΟΣΕ
               Γραμμή 4 Πανεπιστήμιο-Κορδία
               Γραμμή 4 Κορδία-Πανεπιστήμιο
στάση λεωφορείου Στάση λεωφορείου

Search