Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων, Αθηνών αρ. 99 Καλαμάτα, τηλ. 2721360891.

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία. (Παράρτημα Α) επισυνάπτοντας τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση περί κανονισμού πολυκατοικίας.
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
3. Απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Search