Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών ειδών για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αθλητικών ειδών για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο) για τα ανωτέρω είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μέχρι 29/11/2019 (έως 12 το μεσημέρι γραφείο ΚΔΑΠ 322,δημοτικό κατάστημα, β΄κτίριο, κα Λάζαρη).

Την πρόσκληση & έντυπο προσφοράς θα το δείτε εδώ

Search