Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Εργασίες συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών

Ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί σε εργασίες συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 24.745,44 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν οικονομικές προσφορές σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 10:00.
Οι εργασίες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της μελέτης και ότι διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, την απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της μελέτης.

Πληροφορίες: Παχής Λεωνίας, τηλ: 27213 60740.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορίτε να τη δείτε εδώ, τη μελέτη εδώ και το έντυπο προσφοράς εδώ.

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech