Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2021

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η Καλαμάτα ως τόπος όπου σηματοδοτήθηκε στις 23 Μαρτίου 1821 η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κατά της οθωμανικής κυριαρχίας και διακηρύχτηκε η πολιτική ύπαρξη του αγωνιζόμενου για την ελευθερία έθνους, γιορτάζει το γεγονός αυτό 200 χρόνια μετά. Η πόλη, εμπνεόμενη από την Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» στοχεύει σε μια νέα «Επανάσταση», στρέφοντας ταυτόχρονα το βλέμμα και στο σύνολο των γεγονότων του εφτάχρονου Αγώνα (1821-1827), η επιτυχία του οποίου επισφραγίστηκε στη μεσσηνιακή γη με τη ναυμαχία του Ναβαρίνου (Πύλος) στις 20 Οκτωβρίου 1827.

Η «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΜΟΥ

Με αφορμή την Επέτειο των 200 χρόνων από την απελευθέρωσή της, η πόλη έχει την ευκαιρία να αναδιηγηθεί  «τη δική της επανάσταση του 1821». Με αφόρμηση από τη στρατιωτική, πολιτική και διπλωματική πρωτοπορία της στον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα, θα επιχειρήσει και τη σύγχρονη επανάστασή της για τη διαμόρφωση της νέας ταυτότητάς της.

Η αξία του αγώνα για ελευθερία, όπως καταγράφεται στην Προκήρυξη «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς», η οποία συντάχθηκε από το πρώτο συγκροτηθέν πολιτικό σώμα του Αγώνα, τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο, θα συνδεθεί εξάλλου με τις σημερινές προκλήσεις. Αυτές θα αποτελέσουν το έναυσμα για τη σύνταξη μιας «Νέας Προκήρυξης» οικουμενικής εμβέλειας σχετικής με κινδύνους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, υγειονομικούς, τεχνολογικούς, οι οποίοι υπονομεύουν την ουσία της ύπαρξης του ανθρώπου στις μέρες μας και σχετίζονται με τις ανάγκες του μέλλοντος.

Ο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας, εναρμονιζόμενος με «τη σύγχρονη Eπανάσταση» της πόλης και την ανάγκη για μια «Νέα Προκήρυξη», έχει ήδη εκπονήσει έναν ολοκληρωμένο εορταστικό σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει:

  • δικές του δράσεις και εκδηλώσεις,
  • δράσεις που αναμένεται να υιοθετηθούν και να τεθούνε υπό την αιγίδα φορέων της Πολιτείας (Προεδρία της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Βουλή των Ελλήνων, Κυβέρνηση, Επιτροπή «Ελλάδα 1821») και
  • εκδηλώσεις που θα προταθούν από άλλους φορείς και πολίτες.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2021

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η Επέτειος των 200 χρόνων αποτελεί αφορμή έμπνευσης, ενδοσκόπησης και ανάπτυξης. Για τον Δήμο Καλαμάτας αποτελεί ταυτόχρονα αφορμή για τη δημιουργία αναπτυξιακής πολιτικής η οποία θα συμπεριλαμβάνει, θα αξιοποιεί και θα αναδεικνύει τα σημαντικότερα στοιχεία του τόπου μας.

Η Καλαμάτα τότε

πρώτη ελληνική πόλη που απελευθερώθηκε το 1821,

– στέλνει το πρώτο διπλωματικό και πολιτικό κείμενο του Αγώνα στις Ευρωπαϊκές Αυλές,

Η Καλαμάτα σήμερα

ως τόπος εύφορος καλλιεργεί και παράγει προϊόντα με γεύσεις διαχρονικές,

ως τόπος ανάπτυξης φροντίζει για την αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της και τιμά την Επέτειο της Εθνικής Έγερσης στρέφοντας το βλέμμα προς το μέλλον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επειδή οι εορταστικές δράσεις και η ανάπτυξη του τόπου μας είναι συλλογική υπόθεση, ο Δήμος Καλαμάτας σας προσκαλεί να υποβάλετε τις προτάσεις σας ή να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για

  1. Εορταστικές δράσεις επετειακού χαρακτήρα (εκδηλώσεις, εορτασμοί, στολισμός, κ.ά.)
  2. Αναπτυξιακές δράσεις (υποδομές, κοινωνική μέριμνα, αγροδιατροφή, τουρισμός, κ.ά)
  3. Εθελοντισμός, συμμετοχή και προσφορά (εθελοντική συμμετοχή, προσφορά, διάθεση ή δανεισμός υλικού από το 1821, κειμήλια, προφορική ιστορία, κ.ά.)
  4. Παρουσίαση δημοτικού τραγουδιού

Επιλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται και καταθέστε τις προτάσεις και ιδέες σας. Εκδηλώστε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στις επετειακές δράσεις και στους εορτασμούς.

Λάβετε μέρος στη σύγχρονη Επανάσταση του Δήμου Καλαμάτας! 

null

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

null

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

null

ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ | ΔΙΑΘΕΤΩ ΥΛΙΚΟ | ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

null

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

null

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

null

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

null

ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ | ΔΙΑΘΕΤΩ ΥΛΙΚΟ | ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

null

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Events for 28th Ιούνιος
Events for 29th Ιούνιος
Events for 30th Ιούνιος
Events for 1st Ιούλιος
Events for 2nd Ιούλιος
Events for 3rd Ιούλιος
Events for 4th Ιούλιος
Events for 5th Ιούλιος
Events for 6th Ιούλιος
Events for 7th Ιούλιος
Events for 8th Ιούλιος
Events for 9th Ιούλιος
Events for 10th Ιούλιος
Events for 11th Ιούλιος
Events for 12th Ιούλιος
Events for 13th Ιούλιος
Events for 14th Ιούλιος
Events for 15th Ιούλιος
Events for 16th Ιούλιος
Events for 17th Ιούλιος
Events for 18th Ιούλιος
Events for 19th Ιούλιος
Events for 20th Ιούλιος
Events for 21st Ιούλιος