Καλαμάτα – τόπος εμβληματικός για την ελληνική επανάσταση

Στην Καλαμάτα κηρύχθηκε η Επανάσταση στις 23 Μαρτίου 1821, συντάχθηκαν και απεστάλησαν η Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» και η «Προκήρυξις προς την Αμερικανικήν Συμπολιτείαν» και εκδόθηκε η πρώτη πολιτική εφημερίδα της χώρας «Σάλπιγξ Ελληνική» (1η Αυγούστου 1821). 

Η  «επανάστασή» μου

Η μεσσηνιακή γη «σφράγισε» την έναρξη της επανάστασης στην Καλαμάτα στις 23 Μάρτη 1821 αλλά και τη λήξη της, με την ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 20 Οκτώβρη 1827. Στον επταετή αυτό κύκλο (1821-1827) περικλείονται χρονικά όλα τα γεγονότα του επαναστατικού εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.

Η επέτειος των 200 ετών δίνει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να διηγηθεί τη δική της επανάσταση, αυτή του 2021, να σχεδιάσει και να οργανώσει μια νέα επανάσταση με ανώνυμους και επώνυμους ήρωες οι οποίοι επινοούν, δημιουργούν και προσφέρουν στην σύγχρονη τοπική αλλά και παγκόσμια κοινότητα. Αυτή η πηγή έμπνευσης για την σύγχρονη «επανάστασή» της Καλαμάτας οραματίζεται το μέλλον της μέσα από μια σειρά εορταστικών δράσεων διεθνούς απήχησης και ενδιαφέροντος αλλά και με ένα πλήρες και εμπνευσμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Το κείμενο της Προκήρυξης «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» της Μεσσηνιακής Συγκλήτου αποτελεί την αιχμή του παραπάνω επιχειρησιακού σχεδιασμού και το έναυσμα για την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν την διαχρονικότητα των εννοιών του και την έκφρασή τους στο σημερινό γίγνεσθαι. Η «Προειδοποίησις» θα «ξαναδιαβαστεί» ως ένα οικουμενικό παλίμψηστο, όπου η ουσία της πράξης του αγώνα για ελευθερία είναι πάντα επίκαιρη, εδράζεται στο βαθύ πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και εγγράφεται στην ιστορική ακολουθία σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε εποχής. 

Με αφορμή τα παραπάνω, η Καλαμάτα σχεδιάζει τις δράσεις της απέναντι στις σημερινές προκλήσεις, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, υγειονομικές, τεχνολογικές, που αποτελούν έναυσμα για μια νέα «Προειδοποίηση» οικουμενικής εμβέλειας. Η Καλαμάτα ως πόλη λήψης σημαντικών στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων του ’21 και ως αφετηρία των πρώτων διπλωματικών κινήσεων του επαναστατημένου έθνους, δημιουργεί σήμερα τη νέα της ταυτότητα υλοποιώντας μια σειρά δράσεων με μόνιμο χαρακτήρα και εξωστρέφεια που αποκρυσταλλώνει την πορεία των 200 χρόνων και οραματίζεται το αύριο με αισιοδοξία.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει δράσεις τις οποίες υλοποιεί με ίδιες δυνάμεις, αλλά και φιλόδοξες προτάσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν υποστηριχθεί από φορείς της Πολιτείας όπως η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Προεδρία της Βουλής και η Κυβέρνηση και έχουν λάβει την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. 

Η Καλαμάτα «επαναστατεί».

Με φαντασία, όραμα και καινοτομία.

Με διαβούλευση και διπλωματία.

 

Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία δικαιούνται να είναι ο τόπος αφήγησης της διπλωματικής και πολιτικής ιστορίας της χώρας.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση η Καλαμάτα προωθεί παράλληλα τα υπόλοιπα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (φυσική ομορφιά και ελκυστικότητα, ιστορία και παράδοση, πολιτισμός, προϊόντα και γαστρονομία), ως βασικά μέσα επιβίωσής της, με «διπλωματικό» τρόπο.

Ταυτότητα και υλικό παρουσίασης

Αναλυτική παρουσίαση της ταυτότητας και του υλικού παρουσίασης για το εγχείρημα “Καλαμάτα 2021. Η επανάστασή μου”.

Εμβληματικές δράσεις 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2021