Η Καλαμάτα είναι ένας εμβληματικός τόπος για την Επανάσταση του 1821. Κήρυξε την έναρξη της Επανάστασης στις 23 Μαρτίου 1821, συνέταξε και απέστειλε τα πρώτα διπλωματικά έγγραφα της χώρας με πιο σημαντική την επιστολή «Προειδοποιήσεως εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς» του Π. Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Γερουσίας, λειτούργησε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο, εξέδωσε την πρώτη πολιτική εφημερίδα της χώρας «Σάλπιγξ Ελληνική» (1η Αυγ. 1821), συγκρότησε θεσμούς (Υγειονομική υπηρεσία, Τελωνείο, Λιμεναρχείο, Εφορία). Έτσι, η Καλαμάτα δεν αποτέλεσε μόνο το ορμητήριο του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και τον τόπο όπου συντάχθηκαν τα πρώτα διπλωματικά κείμενα, οργανώθηκε και λειτούργησε η πρώτη ελεύθερη πολιτική εξουσία στον ελληνικό νότο, η πρώτη κυβέρνηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας με αφορμή την επέτειο των 200 ετών και την διπλωματική και πολιτική δραστηριότητα της Καλαμάτας του 1821 σχεδιάστηκε τo «Ψηφιακό μουσείο – Κέντρο προβολής διπλωματίας» στην Καλαμάτα με στόχο να αποτελέσει δυναμικό σημείο αναφοράς της πόλης.
Για τη δημιουργία του ψηφιακού μουσείου διπλωματίας έχει υποβληθεί πλήρης σχετικός φάκελος χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 «ΕΛΛΑΔΑ 1821 – ΕΛΛΑΔΑ 2021» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Η διττή οπτική «εντός κι εκτός του Μουσείου» που του έχει δοθεί σχεδιαστικά επιχειρεί να το κάνει ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης, με δράσεις μέσα στο κτήριο αλλά και εκτός αυτού, όλες συνεκτικά δεμένες κάτω από τη νέα ταυτότητα της πόλης και του τόπου που, γιορτάζοντας την επέτειο των 200 ετών, επιχειρούν τη σύγχρονη επανάστασή τους.
Το ψηφιακό μουσείο διπλωματίας συμπληρώνει τον επετειακό σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας και έχει ως αφόρμηση την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η φυσική εγκατάσταση του μουσείου θα γίνει στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο στούντιο του Μεγάρου, όπου έχουν φιλοξενηθεί έως σήμερα σημαντικές εκθέσεις.
Η δημιουργία και εγκατάσταση του ψηφιακού μουσείου – κέντρου προβολής θα πραγματοποιηθεί με χρήση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, όντας ταυτόχρονα η αφετηρία και η κατάληξη θεματικών πολιτιστικών διαδρομών που θα δημιουργηθούν στην πόλη της Καλαμάτας.