Οι Δρόμοι Ελευθερίας με αφετηρία τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα αναβιώνουν τη φλόγα της Επανάστασης του Μάρτη του 1821 που οδήγησε στην Εθνική Παλιγγενεσία.

Συνέργειες 

Τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε ένα ταξίδι σύνδεσης των ιστορικών, πολιτισμικών και κοινωνικών στοιχείων που συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821. Μέσα από δρόμους ιστορίας και πολιτισμού δίνεται η ευκαιρία να αναδειχθεί η περιοχή της Καλαμάτας, τα ορεινά και παραθαλάσσια χωριά της, οι πρωταγωνιστές του Αγώνα αλλά και η παράδοση που διατηρείται και αναβιώνει μέχρι σήμερα.

 

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και το οποίο έχει επιλεγεί ως εμβληματικό έργο στον Πολιτισμό, από τους φορείς

  • Ερευνητική Κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συντονισμός),
  • Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»,
  • Εταιρεία VIEWMASTER FILMS A.E.