Η Καλαμάτα είναι εμβληματικός τόπος για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στην Καλαμάτα κηρύχθηκε η Επανάσταση στις 23 Μαρτίου 1821, συντάχθηκαν και απεστάλησαν η Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» και η «Προκήρυξις προς την Αμερικανικήν Συμπολιτείαν» και εκδόθηκε η πρώτη πολιτική εφημερίδα της χώρας «Σάλπιγξ Ελληνική» (1η Αυγούστου 1821). 

Η  «Επανάστασή» μου

Η μεσσηνιακή γη «σφράγισε» την έναρξη της Επανάστασης στην Καλαμάτα στις 23 Μάρτη 1821 αλλά και τη λήξη της στο Ναβαρίνο στις 20 Οκτώβρη 1827. Στον επταετή αυτό κύκλο (1821-1827) περικλείονται χρονικά και όλα τα γεγονότα του επαναστατικού εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα. Η επέτειος για τα 200 χρόνια από την έναρξή του δίνει την ευκαιρία στην Καλαμάτα να διηγηθεί τη δική της επανάσταση, αυτή του 1821. Ταυτόχρονα να γίνει πηγή έμπνευσης για την σύγχρονη «επανάστασή» της, οραματιζόμενη το μέλλον της μέσα από μια σειρά εορταστικών δράσεων διεθνούς απήχησης και ενδιαφέροντος αλλά και με ένα πλήρες και εμπνευσμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Το κείμενο της Προκήρυξης «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» της Μεσσηνιακής Συγκλήτου αποτελεί την αιχμή του παραπάνω επιχειρησιακού σχεδιασμού και το έναυσμα για την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν την διαχρονικότητα των εννοιών του και την έκφρασή τους στο σημερινό γίγνεσθαι. Η «Προειδοποίησις» θα «ξαναδιαβαστεί» ως ένα οικουμενικό παλίμψηστο, όπου η ουσία της πράξης του αγώνα για ελευθερία είναι πάντα επίκαιρη, εδράζεται στο βαθύ πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και εγγράφεται στην ιστορική ακολουθία σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε εποχής. 

Με αφορμή τα παραπάνω, η Καλαμάτα σχεδιάζει τις δράσεις της απέναντι στις σημερινές προκλήσεις, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, υγειονομικές, τεχνολογικές, που αποτελούν έναυσμα για μια νέα «Προειδοποίηση» οικουμενικής εμβέλειας. Η Καλαμάτα ως πόλη λήψης σημαντικών στρατιωτικών και πολιτικών αποφάσεων του ’21 και ως αφετηρία των πρώτων διπλωματικών κινήσεων του επαναστατημένου έθνους, δημιουργεί σήμερα τη νέα της ταυτότητα υλοποιώντας μια σειρά δράσεων με μόνιμο χαρακτήρα και εξωστρέφεια που αποκρυσταλλώνει την πορεία των 200 χρόνων και οραματίζεται το αύριο με αισιοδοξία.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει δράσεις τις οποίες υλοποιεί με ίδιες δυνάμεις, αλλά και φιλόδοξες προτάσεις οι οποίες είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν και να υποστηριχθούν από φορείς της Πολιτείας όπως η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Προεδρία της Βουλής, η Κυβέρνηση και η Επιτροπή Ελλάδα 2021.

Τέτοιες εμβληματικές δράσεις είναι:

Το λάδι του ’21

Επετειακές καλλιτεχνικές δράσεις

Μνημείο Προειδοποιήσεως – Φως: «…και υμείς εφωτίσθητε»

Forum διπλωματίας και διεθνών σχέσεων